Plasma. Fusie! Energie? - de show

Plasma's . Fusie ! Energie ? - De show

Via deze link wetenschappelijke show over kernfusie, kan je alle nodige informatie vinden over de fusieshow.

Meer info over de show vind je op: www.fusie-energie.nl

DOELGROEP 
Leerlingen 5de en 6de jaar aso, tso met hun leerkrachten natuurwetenschappen en fysica.

DOELSTELLINGEN 
-    Leerlingen op een wetenschappelijke, en toch speelse manier inzicht geven in plasma's en kernfusie als mogelijk toekomstige energiebron.
-    Leerlingen op een interactieve manier mee laten zoeken naar mogelijke oplossingen voor het snel stijgende energieverbruik.

Deelnemende leerkrachten krijgen, meteen samen met hun leerlingen, via een boeiende en inzichtelijk waardevolle show: 
-    een introductie op lessen over de energieproblematiek in lessen natuurwetenschappen;
-    ondersteuning van lessen fysica over elektrische geleiding bij plasma's en kernfysica.

LEIDING 
Het "Dutch Institute for Fundamental Energy Research" (DIFFER-Instituut) te Nieuwegein - Nederland en het Departement Kernfusie van de Technische Universiteit Eindhoven - Nederland. 

PRAKTISCH 

Datum Van Tot Plaats
dinsdag 17/11/2015 9:30 12:15 UA, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk. Het exact gebouw en lokaal worden later via brief bevestigd.
dinsdag 17/11/2015 13:30 16:15 UA, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk. Het exact gebouw en lokaal worden later via brief bevestigd.
woensdag 18/11/2015 9:30 12:15 UA, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk. Het exact gebouw en lokaal worden later via brief bevestigd.
donderdag 19/11/2015 9:30 12:15 UA, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk. Het exact gebouw en lokaal worden later via brief bevestigd.

Inkomprijs per leerling: 5,50 €. Begeleidende leerkrachten gratis.

Voor verdere informatie i.v.m. de show kan u dhr. Jan Vos of mevr. Véronique Van Herck contacteren op 03/265 35 23 van het decanaat faculteit Wetenschappen.
Contact-email: fusionshow@uantwerpen.be