Links

NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen

Belgoprocess, de onderneming-dochtermaatschappij van NIRAS te Dessel 

www.niras-cat.be, Hier kom je alles te weten over het geïntegreerd project van de oppervlakteberging in Dessel

ESV EURIDICE, het Economisch Samenwerkingsverband tussen NIRAS en het SCK·CEN

SCK·CEN, het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol 

Met je klas het ondergronds laboratorium HADES bezoeken? Via deze link kan je een aanvraag indienen bij het SCK

BVS, Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming

STORA-Dessel, (STudie- en Overleggroep Radioactief Afval): partnerschap van Dessel

MONA, (Mols Overleg Nucleair Afval Categorie A): partnerschap van Mol

FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

TransNuBel, transportbedrijf voor radioactieve stoffen, Dessel

TRANSRAD, transportbedrijf voor radioactieve stoffen, Fleurus

AREVA La Hague, bedrijf dat zorgt voor de opwerking van het Belgisch bestraalde kernbrandstof

COVRA, Centrale Organisatie voor Radioactief afval, Nederland

IAEA, International Atomic Energy Agency   

Radwaste, gids over radioactief afval

www.sievert-system.org, om uw kennis van de kosmische straling grondig te bestuderen

www.laradioactivité.com, Monsieur Tout-le-monde rencontre la radioactivité (ook in het Engels)

www.andra.fr, ANDRA, Nationaal Agentschap voor het beheer van radioactief afval in Frankrijk